#3 – Vďačnosť (uvedomenie si svojej hodnoty a zdrojov, neporovnávanie sa s inými)